G-P9X0HB8FJ2

Tag Archives: سنسور fl1-100 price

سنسور FLC 100

سنسور FLC 100

سنسور FLC 100 سنسور FLC 100  : یک فلاکس گیت مگنتومتر  ( magnetometer ) کوچک با دقت بالا است که می تواند میدان های مغناطیسی ضعیف در رنج ۱۰۰µT را اندازه گیری کند. سنسور FLC 100 در جاهایی که حساسیت و پایداری سنسورهای مرسوم (سنسورهای Hall  یا MR ) بسیار کم است می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال ، اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین بمنظور جهت یابی یا زمانی که به دنبال کشف اشیاء و مواد فرومغناطیسی در فاصله دور هستیم .سنسور FL1-100 برای اندازه گیری سیگنچر مغناطیسی ( امضای مغناطیسی ) ، ناوبری دقیق ، نظارت (Surveillance)، فن آوری حفاظت (shielding technology) و … مناسب می باشد.     حوزه های کاربردی اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین، ناوبری تشخیص میدان حاصل از خطوط انتقال برق اندازه گیری جریان سنسور فاصله سنج تشخیص خودرو، کنترل ترافیک بازرسی مواد و بسته بندی ها اندازه گیری میدان پسماند مغناطیسی …

Read More »
Call Now Button